CHRIS MUZIKANT SOLIST ANGSTIG VOOR VERANDERINGEN Autisme is een conditie die betrekking heeft op gemiddeld een op de honderd personen in de wereld STEUN ONDERZOEK AUTISME

Stichting Autisme Research doet wetenschappelijk onderzoek in de Cambridge University naar autisme met als doel zorgen voor inzicht en integratie in de maatschappij.

STEUN ONDERZOEK AUTISME

Autisme

Autisme is een pervasieve (diepe, doordringende) conditie met een neurobiologische oorzaak die effect heeft op de individuele ontwikkeling.  Autisme is voor elk individu anders en komt in verschillende gradaties tot uitdrukking. Daarom wordt er wel over een spectrum gesproken.  Autisme wordt algemeen gekenschetst door: problemen in de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden; diepe en nauwe interessegebieden; zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag en moeite met onverwachte veranderingen.

 

De oorzaken van autisme-spectrum condities zijn uiteindelijk genetisch maar omgevingsfactoren interacteren mee (epigenetica). Veranderingen in de hersenontwikkeling zijn waarneembaar bij een leeftijd van tenminste twee jaar en zowel pre-natale als perinatale factoren spelen een rol.

 

In Europa (volgens het ICD-10 classificatie systeem) worden mensen met autisme in twee subgroepen geclassificeerd: Klassiek autisme en het Asperger syndroom. Klassiek autisme kenmerkt zich door leer-problemen (vaak een lager IQ) en door vertraging in de taalontwikkeling. Asperger deelt veel kenmerken van klassiek autisme maar zonder de genoemde leer en taal problematiek (mensen met Asperger hebben gemiddeld of een bovengemiddeld IQ).

 

In de Verenigde Staten (waar het DSM-5 classificatie system wordt gebruikt) zijn deze twee subgroepen tot een groep samengevoegd onder de naam autisme-spectrumstoornis (ASS). Bij de stichting autisme research gebruiken wij liever de term ‘conditie’ in plaats van ‘stoornis’. Een ‘stoornis’ voelt snel als denigrerend en stigmatiserend. Dit terwijl het woord ‘conditie’ aangeeft dat we te maken hebben met een biomedische zaak die ernstig genoeg is om te diagnosticeren, het tegelijkertijd erkent dat er zowel zorgelijke aspecten zijn (bijvoorbeeld beperkte communicatie), als aspecten van simpelweg anders functioneren. Dit laat zich het best omschrijven door de term neurodiversiteit. Sommige kenmerken van autisme zijn juist positief, (bijvoorbeeld oog voor detail, een goed geheugen, sterke herkenning van patronen en systemen) en kunnen zich onder de juiste omstandigheden ontwikkelen in talenten of bijzondere geestelijke vermogens (savantsyndroom). Wij erkennen met het woord conditie ook dat we er nooit op uit zijn om autisme te ‘genezen’.

 

Met steun van de Stichting Autisme Research kunnen we meer fundamenteel onderzoek doen en tevens veelbelovende interventies testen. Deze projecten onderzoeken bijvoorbeeld de effectiviteit van steun op de werkplek of de arbeidsplaats, tot autisme-vriendelijke programma’s bij scholen en farmaceutische (hulp)middelen zoals oxytocine. Tegelijkertijd nemen deze onderzoeken altijd in ogenschouw dat positieve verschillen juist ondersteund moeten worden zodat een person met autisme zich maximaal kan ontplooien en een gelukkig kan leiden.

Doneer ook

Wij stellen een bijdrage voor het onderzoek in Cambridge zeer op prijs. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL78ABNA0413193160 t.n.v. Stichting Autisme Research te Amsterdam.

 

Stichting Autisme Research heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen), waardoor u giften kunt aftrekken bij uw belastingopgave.

 

Alvast heel erg bedankt!