Symposium Autisme & Werk

“Een inspirerende middag, waarin toekomstige werkgevers
de mogelijkheden van mensen met autisme kunnen ontdekken”.

Willem van Spaendonck neemt voor de tweede keer het initiatief om werkgevers en mensen met autisme met elkaar in contact te brengen. Deze keer in samenwerking met Fontys en ChangeCreators. Naast dat verschillende organisaties hun ervaringen delen rondom medewerkers met autisme, voeren voornamelijk mensen met autisme zelf het woord.  Dit met het doel om nieuwe werkgevers te prikkelen en ze na te laten denken over of en hoe zij mensen met autisme in zouden kunnen zetten.

Programma
In het plenaire programma komen mensen met autisme in beeld die in beroepen werken, die niet direct met autisme geassocieerd worden. Daarnaast staan er naast ondernemers en werkgevers,  vertegenwoordigers van de Normaalste Zaak, Social Enterprise NL en VNO-NCW op het podium.

In de workshops kan geleerd worden hoe je een aantrekkelijk profiel schrijft, wordt gedeeld waar je direct inzetbare mensen met een een arbeidshandicap kunt vinden en wordt ingezoomd op hoe sociale ondernemers / werkgevers leren van hun fouten. Ook vertellen mensen met autisme en jobcoaches hun ervaringen, vinden er paneldiscussies plaats en passeren bijzondere lokale initiatieven de revue.

Tussendoor  wordt  er voldoende ruimte geboden om met elkaar in gesprek te gaan en kunnen stands bezocht worden van verschillende organisaties en initiatieven, die een link hebben met autisme. Kortom om een bomvol programma volledig gericht op de praktijk!

Publiek
De maximale capaciteit is 200 personen. Omdat de bijeenkomst draait om mensen met autisme en werkgevers, worden er maximaal 40 personen uit het circuit van de jobcoaches / hulpverleners toegelaten. Jobcoaches of hulpverleners, die zelf autisme hebben, mogen zich als iemand met autisme aanmelden.

Kosten
Om de bijeenkomst zo laagdrempelig mogelijk te maken, mag iedere deelnemer zelf bepalen wat het hem of haar waard is. Omdat er vorig jaar herhaaldelijk werd gevraagd wat nou een reëel bedrag is, een kleine indicatie: voor een werkzoekende met autisme zou 10 euro al prachtig zijn en voor een bedrijf is, gezien het gevarieerde programma, een bedrag boven de 50 euro redelijk.

Jobcoaches en hulpverleners betalen, aangezien het hun kernactiviteit betreft, een vast bedrag van 100 euro (exclusief de in rekening gebrachte reserveringskosten). Dit geldt ook voor professionals die als zelfstandige werken.

Stichting Autisme Research
Fontys sponsort de bijeenkomst door de locatie en de catering ter beschikking te stellen. Hierdoor kunnen alle opbrengsten, minus de kosten van de organisatie, ten goede komen aan: Stichting Autisme Research. Deze stichting ondersteunt het baanbrekende onderzoek van Professor Simon Baron Cohen van de Universiteit van Cambridge. Meer informatie vindt u op: http://www.autisme-research.nl/

Het evenement wordt gehouden op de volgende tijd, datum en locatie:
Woensdag 16 maart 2016 van 13:00 tot 18:00 (CET)
Fontys Hogescholen
Rachelsmolen 1
gebouw R5
5612MA Eindhoven
Nederland

Deel dit evenement op Facebook en Twitter

We hopen dat je komt!

Met vriendelijke groet,
Willem van Spaendock i.s.m. Changecreators en Fontys